How to transfer data from Android to iPhone with Move to iOS

You are using an Android phone, now want to switch to an iPhone or simply want to “use” both at the same time. However, the difficult problem you face is the need to transfer the data on your Android phone to your iPhone for use. Then the Move to iOS application will be an indispensable choice.

Move to iOS app is provided completely free for Android users, it allows users to quickly transfer photos, calendars, contacts, text messages, pictures and videos from old Android phone to new iPhone. . It won’t port apps because of the fact that these are two different operating system platforms, so they won’t be compatible. Also, the option to transfer data from an Android phone with Move to iOS is only compatible with devices running iOS 9 or higher.

To transfer data from Android to iPhone, follow these steps:

Step 1 : Proceed to install your new iPhone as usual until you get to the ” Apps & Data ” screen. Then select the ” Move Data from Android ” option.

holder How to transfer data from Android to iPhone with Move to iOS

Step 2 : You proceed to install Move to iOS for Android phones

holder How to transfer data from Android to iPhone with Move to iOS

Step 3 : Tiếp tục bấm Continue trên cả 2 điện thoại, đồng ý với các điều khoản và sau đó bấm nút Next trên điện thoại Android để tiếp tục.

holder How to transfer data from Android to iPhone with Move to iOS

Bước 4: Trên điện thoại Android, bạn nhập mã gồm 12 chữ số hiển thị trên iPhone

holder How to transfer data from Android to iPhone with Move to iOS

Bước 5 : Sau khi nhập mã, điện thoại Android sẽ kết nối với iPhone qua kết nối Wi-Fi Direct và xác định những dữ liệu sẽ được chuyển giao.

READ:  5 types of malware on Android

holder How to transfer data from Android to iPhone with Move to iOS

Ứng dụng sẽ hỏi bạn có muốn chuyển thông tin tài khoản Google ( để bạn có thể nhanh chóng đăng nhập vào iPhone ), boomark của trình duyệt Chrome, tin nhắn văn bản, danh bạ, hình ảnh và video trong thư viện ảnh của bạn. Chọn những dữ liệu cần chuyển và sau đó nhấn Next .

Điện thoại Android sẽ tiến hành chuyển dữ liệu được lựa chọn sang iPhone, các dữ liệu sẽ được ứng dụng phân loại tự động và chuyển vào ứng dụng tương ứng trên iPhone.

Bước 6: Khi quá trình chuyển giao dữ liệu hoàn tất, hãy bấm nút “Continue Setting Up iPhone” trên iPhone của bạn và tiếp tục thiết lập Apple ID mới hoặc đăng nhập bằng tài khoản mà bạn đã đăng ký trước đó. Khi quá trình cài đặt cho iPhone hoàn tất, bạn sẽ được nhắc nhở để đăng nhập vào các tài khoản bạn chuyển từ điện thoại Android sang. Hãy thực hiện theo yêu cầu.

holder How to transfer data from Android to iPhone with Move to iOS

Quá trình chuyển giao dữ liệu từ Android sang iPhone lâu hoặc nhanh sẽ tuỳ thuộc vào số lượng dữ liệu cần chuyển giao. Ví dụ nếu chuyển khoản 400MB các tập tin hỗ hợp sẽ mất khoảng 8 phút từ khi bắt đầu để thiết lập iPhone.

Chúc các bạn vui vẻ!